Fiskeridirektøren har besluttet at det gis et maksimalkvotetillegg til små ringnotfartøy (SUK) beregnet på grunnlag av en kvoteenhet på 0,7 tonn. Endringen har virkning fra og med i dag 18. november 2021.

Fiske på maksimalkvotetillegget kan stoppes på kort varsel.