Fiskeridirektoratet melder at det gjøres følgende endringer i sildefisket i Nordsjøen og Skagerrak fra og med i dag 14. september:

  • For trålgruppen oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen.
  • For fartøy med ringnottillatelse stoppes fisket i Skagerrak da gruppekvoten er beregnet oppfisket.