Tidlig i neste uke skal de foreløpige kvotene byttes ut med endelige tall i Fiskeridirektoratets fartøyregister. En del kystfiskere hoppet nok til da de like etter årsskiftet fikk se hvor