Mowi (tidligere Marine Harvest) søkte i 2017 om seks utviklingstillatelser til konseptet Beck Cage, en merd som kan heves og senkes avhengig av miljøpåvirkninger man ønsker å unngå. Fiskeridirektoratet avslo