Hans Petter Meland døde 23. april. Han ble 78 år.

Vi er mange som sørger. Hans Petter var en venn, samarbeidspartner i politikken gjennom mange tiår. Han var en viktig og dyktig næringslivsmann. Som en av de første fiskeoppdrettere i fylket var han en drivkraft for denne næringa. Han viste at fylket med sin lange kyst og mange små lokalsamfunn hadde gode muligheter for vekst og utvikling.

Hans Petter var svært opptatt av distriktene. Som medlem av Nordland fylkesting fra 1983 til 2007 var det samferdsel som Hans Petter la mest vekt på. Næringslivet i dette fylket er helt avhengig av gode kommunikasjoner. Det gjelder både til lands og på havet. Hans Petter var med på realisering av mange veier, bruer, båttilbud og fergeforbindelser.

Hans Petter hadde store kunnskaper om både norsk og internasjonal politikk.

Han deltok på en rekke møter i Nordland Senterparti. Der var han en viktig bidragsyter til partiets politikk både regionalt og sentralt. Når det skulle skrives forslag eller uttalelser, var Hans Petter svært nøye med både formuleringer og innhold.

Med sin lærerutdanning var det naturlig for Hans Petter å interessere seg for at barn og ungdom får god opplæring både i teoretiske og praktiske fag.

Når Hans Petter kunne ta seg en fisketur i nærområdene til Lovund, var han i sitt ess. Kystkulturen både på Lovund og andre steder hadde med han en sterk alliert.

Hans Petter hadde venner i alle samfunnslag og partier.

Våre tanker går spesielt til Gerd og familien for øvrig. Vi lyser fred over Hans Petters minne.