700.000 av Ellingsen Seafoods nesten slakteklar laks og 200.000 smolt døde i løpet av veldig kort tid i fjor vår på grunn av giftige alger. –