Som Fiskeribladet skrev fredag, har hyselandingene, særlig i Finnmark, tatt seg opp de