Det viser den ukentlige statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Snittprisen per kilo for fersk laks ligger på 50,22 kroner, mens snittprisene for frossen laks ligger på 53,70 kroner kiloet, ifølge SSB.

Snittprisen per kilo for fersk laks har økt med 8,6 kroner sammenlignet med uke 51, og prisen for frossen laks har økt med 6,4 kroner i samme periode.

Prisnivåene har minket sammenlignet med uke 52 i 2019 med henholdsvis 34,8 og 3,8 prosent.

Eksporten av fersk laks var på 14.127 tonn i uke 52 – en nedgang på 43 prosent fra uken før, men en økning på 62,1 prosent sammenlignet med samme uke i fjor.

Det ble også eksportert 66 tonn fryst laks i uke 52 som er en nedgang på 84,6 prosent sammenlignet med uken før og 29 prosent sammenlignet med 2019.