Eksporten av fersk laks var på 16.824 tonn forrige uke, tilsvarende en oppgang på 4,3 prosent sammenlignet med samme uke i fjor. Det viser uketallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sammenlignet med uken før (uke 19) var det en oppgang på 5,6 prosent.

Eksporten av fryst laks var 238 tonn, noe som er ned 20,1 prosent fra samme uke i fjor.

Snittprisen for fersk laks var 59,17 kr/kg, noe som er ned 9,6 prosent fra samme uke i fjor, men opp 8,3 prosent fra uken før.