Det er det russiske innenriksdepartementet som har sendt ut en internasjonal etterlysning av den tidligere nestlederen for det føderale byrået for fiskeri i den russiske Dumaen, Alexander Tugushev.

ETTERLYST: Alexander Tugushev var en av tre eiere i Ocean Trawlers da selskapet ble etablert i 1997. Foto: Privat

Bedrageri

Han er anklaget for bedrageri, har en kilde i byretten fortalt TASS. Bydelsretten i Murmansk har fått medhold i anmodningen om å forsøke å pågripe den tidligere viseministeren ved å benytte arrest in absentia, siden han har reist ut av den russiske føderasjonen.

– Siktede som er etterlyst internasjonalt, er anklaget for underslag knyttet til bedrag av midler som tilhører borger S., sa rettens talskvinne Inna Zhelonkina. Hun avklarte også at rettsavgjørelsen ikke hadde trådt i kraft og kunne ankes til en høyere myndighet.

Svindel

Ifølge TASS sin kilde i etterforskningen, skal den tidligere tjenestemann ha svindlet mer enn 30 millioner rubler (4 millioner kroner) fra medeieren i Vostok LLC, det største kommandittselskapet i Murmansk, Alexander Sychev, hvis selskap driver med havfiske foredling og konservering av hermetikk, samt engroshandel med fisk, krepsdyr og bløtdyr.

Tugeshev har benektet alle påstander om kriminellitet og urettferdighet mot ham, og siterer dem som "falske anklager", sa en talsperson på vegne av Tugushev til IntraFish .

Tugushevs juridiske representanter fikk bare en dags varsel før rettsmøtet i Murmansk, sa han.

Rekefiske

Denne straffesaken mot Tugushev ble lansert i november 2018.

I følge Kommersant News Agency dreier den sag om at Sychev i 2017 foreslo å opprette en felles virksomhet for å fange nordlige reker i Barentshavet.

Ved å bruke kontaktene sine på Rosrybolovstvo lovet Tugushev angivelig ikke bare å investere egne midler i prosjektet, men også for å beskytte foretaket, noe som vil garantere dets lønnsomhet.

Ifølge saksmappen krevde Tugushev at Sychev skulle investere 31 millioner RUB (over fire millioner kroner) i kjøp og reparasjon av et fartøy som kunne produsere 1400 tonn reker per år.

Til tross for at han hadde 50 prosent eierandel i Voskhod LLC, bestemte Sychev seg for at Tugushev hadde lurt ham og anket til rettshåndhevingsbyråer.

Flere rettssaker

Tugushev har også reist et søksmål i High Court of London, der han søker en tredjedel av aksjene i Russlands største fiskeriselskap Norebo, verdsatt til 1,5 milliarder dollar (15 milliarder kroner).

Den nåværende eneeieren av Norebo, Vitaly Orlov, hevder å ha kjøpt tilbake aksjene til sin tidligere partner og sier at han ikke har noen rettigheter over dem.

Den siste i denne saken er at Tugushev har sendt Orlov et utkast til endret krav i London-saken, der han har økt kravet til 45,75 prosent av Norebo Holding, ifølge Tugushevs talsperson. Han sier det også er en rekke "nære og uvanlige bånd" mellom Orlov og etterforskningen inngitt av Sychev.

Hadde anklagen

Orlov skal ha vært i besittelse av Sychevs anklage mot Tugushev før han selv fikk den, hevdet talspersonen.

"Det er absolutt ingen grunn til at Orlov skulle være i besittelse av disse dokumentene, siden han ikke har noen formell tilknytning til denne etterforskningen overhodet. Orlov har gjentatte ganger nektet å forklare hvordan han i det hele tatt var klar over den straffbare klagen", hevder talspersonen.