På sin Facebook-profil, gir Sandberg uttrykk for at det er tilsiktet fra EU å ta et oppgjør med Norge i Svalbardsonen.

Spørretime-spørsmål

Den tidligere fiskeriministeren kommenterer et svar statsminister Erna Solberg gir til Marit Arnstad (Sp) i spørretimen. Arnstad spurte statsministeren om hun kunne garantere at norske myndigheter ikke vil gjøre noe knefall overfor EU dersom de fisker over kvoten Norge har satt for EU i Svalbardsonen.

Hun spurte også om all fangst over denne kvoten vil bli sanksjonert av Kystvakten med inndragning og bøter.

«NO crab-Sandberg»

«Nei, dette er absolutt ikke noe «uhell» fra EUs byråkrati. Dette er et ledd i en langvarig strategi fra EUs medlemsland for å kunne høste i Norsk territorium, samt utfordre Norsk suverenitet.

Som Fiskeriminister måtte jeg arrestere flere EU-fartøy.

Og jeg husker rimelig godt mitt møte i EU-komiteen, Brussel. Jeg ble virkelig grillet, trakassert og nærmest truet av enkelte medlemsland. Etter dette fikk jeg navnet, NO Crab Sandberg», skriver Sandberg på Facebook.

Tøffere

Til Fiskeribladet sier Sandberg at uenigheten mellom Norge og EU om Svalbardsonen blir bare tøffere og tøffere.

- EU har utfordret Norge i lang tid. Særlig etter at østeuropeiske land kom inn. På møtet i EU-kommisjonen raste en polsk representant mot meg på en måte som skremte den svenske komitelederen, minnes Sandberg og viser til litauiske og latviske båter som han fikk arrestert for snøkrabbefiske som grunnlag for konflikten.

- De gikk amok i snøkrabbesaken, der jeg møtte i kommisjonen for å redegjøre for Norges syn, sier han.

28.000 tonn

I sitt spørsmål til statsministeren viste Arnstad til at Norge har fastsatt en kvote for EU-landenes fiske i Svalbardsonen, og at EU har fastsatt en langt høyere kvote. Mens den norske kvoten for EU var på nær 18.000 tonn, er kvoten EU har satt 28.000 tonn.

Fra spørretimen i Stortinget der Marit Arnstad (Sp) stilte spørsmål til statsminister Erna Solberg (H). Foto: Skjermdump, Stortinget

Statsministeren svarte med først å vise til at EU ikke er listet av PST som land vi har sikkerhetsmessige utfordringer med.

- Med EU har vi et annet bilde. Dette er land vi har sikkerhetsmessig samarbeid med, men der vi også har noen konflikter, sa Solberg, som fortsatte;

- En av disse konfliktene er den ensidige fastsettelsen av fiskekvoter i Svalbardsonen. Vi mener dette er en krenkelse av norsk rettigheter, det er et brudd på EUs forpliktelser etter havrettskonvensjonen, og vi tar det på alvor.

Protestert

Solberg viste til at Norge har fulgt opp med protester på politisk nivå rettet mot EU direkte.

- Vi kommer ikke til å tolerere og vil kontrollere EUs fiskebåter. Hvis vi ikke kommer til enighet om forvaltningen, vil vi måtte komme til å inndra og bøtelegge disse fiskebåtene, sa hun.

Som Fiskeribladet har skrevet tidligere, hadde fiskeri- og sjømatministeren Odd Emil Ingebrigtsen et møte med EUs miljø-, hav- og fiskerikommissær Virginijus Sinkevičius om Svalbardsonen.

Der protesterte Norge mot EUs ensidige kvotefastsettelse i fiskevernsonen og gjorde det klart at dette er helt uakseptabel opptreden av EU.