Ole var født på Lepsøya der faren, Nils, var skipper og eigar av banklinebåten «Norengen». Ole kjøpte seg inn i reiarlaget allereie som 20-åring og seinare