Eide Fjordbruk har kjøpt over 90 prosent av aksjene i Norsk Marin Fisk AS, som blant annet eier FoUoppdrettsselskapet Nordfjord Forsøksstasjon AS.

- Dette er en viktig og strategisk investering som forbedrer vår posisjon som en framtidsretta matprodusent av laks innen bærekraft, teknologi og kvalitet, sier Sondre Eide i ei pressemelding fra Eide Fjordbruk AS.

Eide Fjordbruk er verdens første selskap som er sertifisert produsent av karbonnøytral oppdrettslaks.

- Ved å innlemme Norsk Marin Fisk AS i vårt konsern styrker vi vår videre satsning på grønn utvikling og produksjon av sjømatprodukter som forbrukerne i stadig større grad etterspør.

Om lag 95 prosent av klimaavtrykket fra norsk laks kommer fra fôr og fôrråvarer.

- For oss er det avgjørende at Nordfjord Forsøksstasjon AS har kommet langt innen forskning på bruk av nye bærekraftige fôrressurser som fermenterte vegetabilske råvarer, tare- og innsektmel produsert lokalt. Vi har stor tro på at klimaavtrykket fra fôr og fôrråvarer kan reduseres kraftig framover, sier han.

Eide Fjordbruk er i ferd med å lansere Salmon Zero som en egen merkevare med karbonnøytrale lakseprodukter.