Norway Seafood Export AS

I Oslo er det etablert et nytt aksjeselskap som skal drive handel og distribusjon av sjømat og deltakelse i andre selskaper tilknyttet sjømatnæringen. Kenneth Rene Eliesen er daglig leder og styremedlem. Styreleder er Jonny Grønnvik Gabrielsen. Aksjekapitalen er på 200.000 kroner.

Bacassa Seaweed AS

I Røst er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive med dyrking av tang og tare, samt utvikling av produkter for salg, og konsulent arbeid innen næringen. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styreleder er Birgitte Amundsen og daglig leder og styremedlem er Atle Christer Løkken Magnussen.

Eides Reker og Skalldyr

I Ålesund har innehaver Alexander Eide startet et nytt enkeltpersonforetak som skal kjøpe og selge fisk, fiskemat, reker, skalldyr ved fiskebil, torg og hjemlevering på dører, samt hjemmesidesalg. Alexander Eide er daglig leder.

Sea Farms Innovation AS

I Kristiansund er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive virksomhet innenfor utvikling og salg av systemer innen lakseoppdrett. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Eydbjørn Hansen på Færøyene.