Det skjedde en dramatisk endring i Nordsjøen i slutten av 1980-årene og rundt år 2000, forteller forsker Tone Falkenhaug i Havforskningsinstituttet. Hun forsker på den marine næringskjeden og økologien knyttet til dyreplankton i dette havområdet.

– Mengden og artssammensettingen av dyreplankton har endret seg veldig i Nordsjøen, noe som er klimastyrt, slår hun fast og kan vise til at det har skjedd et skifte av arter som har hatt stor betydning for det marine livet i dette havet.