Norges sjømatråd må kutte kraftig i markedsføring av norsk sild, makrell og lodde i årene som kommer. Avgiftssatsen på pelagisk fisk er redusert med 60 prosent fra 2017. Det vil si at eksportavgiften er redusert fra 0,75 prosent til 0,3 % prosent. 

Ifølge markedsdirektør Kristin Pettersen i Sjømatrådet er budsjettet for 2017 for pelagisk næring i overkant av 30 millioner, på grunn av bruk av egenkapital. 

zoomKristin Pettersen 
Kristin Pettersen 

– Senest i 2019 vil bransjebudsjettet være betydelig redusert og stabilisere seg på ti millioner kroner, sier Pettersen til Fiskeribladet.

Effektivisering

– Er begrunnelsen lavere inntekter til Sjømatrådet?

– Ja, lavere inntekter er et resultat av lavere eksportavgift, sier hun.

Sjømatrådet