EUs krav er at EUs fiskebåter skal beholde eksisterende kvoter i britiske farvann.