Det var økosystemtoktet i fjor høst som bestemte at det ikke blir et loddefiske i Norge i vinter. Dermed blir det ikke åpnet for et