Arbeidsutvalget i Norges Råfisklag vedtok mandag at reguleringen med døgnkvote på fersk landet hyse, ikke skal gjelde for snørefanget hyse. Fiskeribladet omtalte fredag at store landinger i snurrevadfiske og avtaksproblemer, resulterte i at Sjømat Norge og Råfisklaget innførte døgnkvote på 20 tonn (beregnet i