Det fremgår av en oversikt fra Fiskeridirektoratet.

Konseptene som får avslag er;

  • Nova Sea – Spider Cage (lukket offshoreanlegg) – søkte om fire tillatelser i Nordland
  • Cermaq Norway – Flexifarm (lukket flytende anlegg med smitterensing) – søkte om 13 tillatelser i Nordland og Finnmark
  • Gigante Offshore – Offshoremerd – søkte om ni tillatelser i Nordland

Nova Sea

. Cermaq sin Flexifarm er et flytende, lukket merdanlegg basert på gjennomstrømmings-teknologi som selskapet mener skal ta lukket merd-teknologi til et helt nytt nivå.

Gigante Offshore

, som nylig ble slept ut i Nordfjorden i Gildeskål.

Alle tre søknadene avslås fordi konseptene ifølge Fiskeridirektoratet ikke oppfyller kravene til «betydelig innovasjon», skriver IntraFish.