– Det er folk som tror at vi ikke klarer fiskeryrket like godt som guttene. Mange er positive