12. november 2019 behandlet Diskrimineringsnemnda to saker vedrørende polske fiskere som har arbeidet om bord i snøkrabbefartøyet