Fiskeridirektoratets regionkontor på Vestlandet avdekket i en kontroll av fiskefartøyet «Stattegg», den gang eid av Husby Senior, at den færøyske skipperen på fartøyet ikke var registrert i Fiskermanntallet.

Direktoratet vedtok å inndra verdien av all fangst levert med denne skipperen som høvedsmann, viser dokumenter Fiskeribladet har fått innsyn i.

Inndrar alt

Etter å ha undersøkt saken, fant direktoratet at han hadde vært skipper i hele 2018 og varslet i mai 2019 eieren av fartøyet om inndragning av fangstverdien levert av denne skipperen.