Fiskeridirektoratets regionkontor på Vestlandet avdekket i en kontroll av fiskefartøyet «Stattegg», den gang eid av Husby Senior,