Forslaget kommer etter at direktoratet har hatt en høringsrunde på saken. Etaten ønsker å implementere påbudet i perioden 1. januar til 30. april i Vestfjorden.

Akustiske pingere er små sylinderformede enheter som kan festes i flytelinen på garnene. Disse gir i fra seg lyd som skremmer bort niser. Bifangstene av nise i Vestfjorden anslås til om lag 920 pr. år. Havforskningsinstituttet har beregnet at det årlig tas anslagsvis 2 900 niser som bifangster i garnfiske langs kysten.

Påbudet vil ikke gjelde for fiske etter rognkjeks og kveite. Forslaget er oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet for videre oppfølging.