Avklaringen mellom Fiskeridirektoratet og Norges Råfisklag kom i begynnelsen av denne måneden.