– Vi har registrert en del brudd på bestemmelsene om inn- og utmelding, og her vil det komme reaksjoner. De første forhåndsvarslene om