Dette er hovedbudskapet i en sikkerhetsmelding Sjøfartsdirektoratet nå sender ut til fiskefartøy, og andre fartøy uten spesiell polarsertifisering, som eksempelvis skal drive fiske