– Både direktoratets region Nord og region Nordland er med når vi i samarbeid med Kystvakten retter søkelyset mot blåkveiteflåten. Røkting har jo vært i skuddet i det siste,