I fjor sommer ble båten tatt i arrest etter at mannskapet krevde å få utbetalt lott på til sammen 1,8 millioner kroner som de hadde til gode. Sjømannsforbundet anmeldte samtidig rederiet for brudd på deltakerlovens krav om at halvparten av mannskapet må være bosatt i en norsk kystkommune. 

Rederiet svarte med dokumentasjon på at halvparten av mannskapet hadde bostedsadresse i Norge, men Sjømannsforbundet mente det var falske adresser som mannskapet egentlig ikke bodde på. Etter å ha sjekket adressene opp mot Skatteetatens register, har Fiskeridirektoratet konkludert med at rederiet brøt loven.

Bostedskrav

Dette sier deltakerloven om bosted:

«Det er forbudt å nytte fartøy til ervervsmessig fiske eller fangst dersom ikke minst halvparten av mannskapet og lottfiskerne samt fartøyføreren er bosatt i en kystkommune eller i en nabokommune til en kystkommune.