Mange husker sikkert Fiskeribladets sak om to hvaldykkere som kom farlig nært da kystnotbåten «Nordhavet» skulle til å starte opp den kraftige vakuumpumpen på siden av fartøyet nylig. Nå skjerpes regelverket rundt hvalsafari-virksomheten - med øyeblikkelig virkning.

Har etterlyst regler

– Hvalsafari er blitt en stor næring langs norskekysten, og det er mange som ønsker å oppleve hvalen på nært holdt. Det er bra, men samtidig må vi sørge for at det ikke oppstår farlige situasjoner i møtet mellom turister, fiskere og hvalen. Det håper vi de nye reglene vil bidra til, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Det finnes allerede retningslinjer for hvalsafaribransjen. Flere har likevel etterlyst klarere regler.

Nye regler fra og med i dag

Fra og med i dag blir det altså forbudt for hvalsafaribåter å være nærmere enn ca. 370 meter fra fiskefartøy eller faststående fiskeredskap har myndighetene bestemt.

«Dette er for å unngå tilfeller der folk svømmer tett opp mot blant annet båter i bevegelse, noe som kan være til stor risiko for liv og helse. Det er også forbudt å svømme, dykke eller padle nærmere enn ca. 750 meter fra fiskebåter eller faststående fiskeredskap», heter det i meldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

— Vi ønsker å legge til rette både for de som driver turistvirksomhet, og for fiskerinæringen. Jeg tror et klart regelverk kan bidra til å bedre sikkerheten for alle parter, og bidra til at hvalsafariaktører og andre havnæringer kan leve side om side, sier Nesvik.

Du kan lese mer om de nye reglene her