– Dette er en ny ordning. Det må derfor gå seg litt til både når det gjelder logistikk, og hvordan vi