Da kvotemeldinga ble fremlagt med forslag om en statlig kvotebeholdning, skapte det stor uro i fiskerinæringa,