I tiden fra 1. februar til 1. juli i år skal britene forhandle med EU om handels- og samarbeidsforhold etter