Kveis og hyperspektrale bilder har fulgt seniorforsker Karsten Heia i store deler av yrkeslivet. Da er det kanskje naturlig at han nå er involvert i et Maritech-ledet prosjekt som skal bruke hyperspektrale kamera til å finne kveis i hvitfisk.

Bruk av gjennomlysingsteknologi til kvalitetsvurdering av fisk har lenge vært på «ønskelisten» til både forskere og næring.

Treg teknologi

– Vi så tidlig at det var mulig å få til. Problemet var at det var tregt, sier Nofima-forskeren til Tekfisk.

Karsten Heia er seniorforsker i Nofima.