Kveis og hyperspektrale bilder har fulgt seniorforsker Karsten Heia i store deler av yrkeslivet. Da er det kanskje naturlig at han nå er involvert i et Maritech-ledet prosjekt som skal