I dag legger regjeringen frem Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022 til 2033. IntraFish har spurt Sjømat Norge og Sjømatbedriftene om hva de håper settes på