Det som skal bli en 80 meter lang båt til slutt er ennå tidlig i planleggingsfasen, skriver magasinet Norsk Fiskerinæring.

Nye «Selvåg Senior» skal gå på naturgass, og nettopp bærekraft og lavere miljøavtrykk er fokuset til rederiet i nybåtprosjektet.

Båten får en vertikal gasstank, last kjølt av overskuddskulde og strøm fra overskuddsvarme.

Ringnotreder Egil Sørheim skal bygge ny «Selvåg Senior». Her ved en modell av dagens utgave. Foto: Arkivfoto Kenneth Didriksen

— Vi ønsker å bygge i Norge. Så får vi se. Målet er levering i starten av 2023 hvis alt går som det skal, sier reder Egil Sørheim til magasinet.

Selvåg Senior

Nytt 80-meters pelagisk fiskefartøy

LNG plug-in hybrid med mekanisk peak shaving

Stor batteripakke

Varme- og kuldegjenvinning

Skrogoptimalisert for seilas i åpent hav

Planlagt overlevering i 2023

I tillegg til at Sørheim og Skipsteknisk har samarbeidet om utviklingen av «Selvåg Senior», har de også et samarbeid med Sintef om nye løsninger for pro­sesser, kjøling og energioptimalisering.

HIGH TECH: «Selvåg Senior» blir et fartøy spekket med innovasjon. Verftet er ikke bestemt ennå. Foto: Skipsteknisk