2019 ble et godt år for investorer som eier norske sjømataksjer. Den beste nær tredoblet seg i verdi, mens tre aksjer falt i kurs. Sjømatindeksen, som omfatter de mest omsatte sjømataksjene,