Foss, som har bakgrunn både fra embetsverk og advokat- og rådgivningstjeneste