Det er konklusjonen fra den danske forskergruppa bak FMSY-prosjektet, som nylig