– Ei hyse på 40 centimeter er normalt cirka 600 gram om vinteren og noe mer om høsten. Hyse i den