Dåpen skjer i Tromsø 17. november. Hennes far Kronprins Haakon, som skipet er oppkalt etter, vil tale, mens prinsessen står for selve dåpen.

– Vi kan nå gjøre undersøkelser som vil bedre forståelsen av den globale klima- og miljøutviklingen. Norge har med dette skipet fått en plattform som gir unik mulighet til å tiltrekke seg samarbeid med internasjonale forskningsaktører. Det er spesielt gledelig at prinsessen vil være gudmor, da skipet er kalt opp etter hennes far kronprinsen. Kongefamilien har i flere generasjoner vist spesiell interesse for polarforskningen, sier Norsk Polarinstitutts direktør, Ole Arve Misund i en pressemelding.

«Kronprins Haakon» eies av Norsk Polarinstitutt, driftes av Havforskningsinstituttet og UiT Norges arktiske universitet blir største bruker.

Skipet har allerede

, og .

«Kronprins Haakon» skal være et redskap for å hente inn ny kunnskap om havområdene og overvåkning av miljø- og klimatilstanden i Arktis og Antarktis. Skipet er utstyrt med topp moderne teknologi til å drive hav- og polarforskning.

– «Kronprins Haakons» egenskaper som isbryter med det ypperste av forsknings-teknologi gjør at vi kan drive verdensledende forskning. Med dette skipet kan vi måle de naturlige og menneskeskapte variasjonene der de skjer raskest, sier Havforskningsinstituttets direktør Sissel Rogne i meldingen.