– Vi har sammen med tollvesenet gjort undersøkelser tidligere, der vi har sammenlignet fangsttall og eksporttall på