Denne saken ble først publisert 5. mars. Tor Bjørklund Larsen er seniorrådgiver i Norges Fiskarlag. – Hovedmotivasjonen for fiskerne å være sertifisert er selvfølgelig markedsadgang og markedspris