I fjor satt myndighetene en historisk lav kvote på torsk i Nordsjøen for inneværende år.

Grunnet manglende kvoteavtale for de felles bestandene i Nordsjøen vedtok Norge i fjor en foreløpig kvote for 2021. Kvoten er basert på råd fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES). Den norske kvoten er satt til 1706 tonn.

Videre ble det klart at myndighetene avgrenser fisket til å kun omfatte bifangst.

Fiskarlaget har hatt møte med fiskeriministeren der saken er blitt grundig belyst. Organisasjonen har argumentert for viktigheten av å få å plass en kvoteregulering for åpen og lukket gruppe innenfor den begrensede kvoterammen.

Rammer mange

Fiskarlaget peker nemlig på at en bifangstregulering og forbud mot direktefiske av torsk rammer mange fartøy da fastsatte bifangstregulering og forbudet mot direkte fiske av torsk rammer mange fartøyer på en svært urimelig måte.

Spesielt det kystnære er vanskelig å gjennomføre med gjeldende reguleringsopplegg, mener Fiskarlaget.

Organisasjonen viser til at departementet vil vurdere saken på nytt dersom Fiskarlaget fremmer konkrete forslag til kvotenivåer og bifangstnivåer som er ansvarlig og kan dekkes innenfor norsk kvote i 2021.

Du kan lese mer om Fiskarlagets reguleringsinnspill her.