Vanligvis møtes fiskerinæringa og interesseorganisasjoner hver høst for å diskutere hvordan de ulike fiskeriene skal reguleres kommende år.