Når lakslusnivåne er høge, skal det i henhold til det nye laksevekstregimet som ble innført