Debatten har vært heftig siden direktoratets reguleringsopplegg for åpen gruppe nylig ble lagt ut på etatens reguleringsmøte-sider. Mens de øvrige gruppene får mer torsk til neste