Værøy i Lofoten er stengt. Og slik ønsker ordfører Susan Berg Kristiansen at det forblir mens koronoviruset fortsatt sprer seg.

Det skriver Lofotposten.

«Søringkarantene»

Flere kommuner i Nord-Norge har iverksatt egne koronarestriksjoner, såkalt «søringkarantene».

Alle som reiser inn fra sør for Dovre har måttet belage seg på to uker i karantene. Dette ligger nå trolig an til å bli videreført, til tross for at regjeringa har sendt sterke signaler på at de ikke ønsker en.

På Værøy har den lokale helsemyndigheten gått enda lenger.

Forskriften de har vedtatt fastslår at tilreisende uten fast bopel i Værøy kommune ikke har adgang - og må kunne legitimere seg ved kontroll.

Personell med samfunnskritiske funksjoner, personell som kan hindre tap av store materielle verdier og de som har sterke personlige grunner tillates adgang til kommunen

Fisk er livsgrunnlaget

Hensynet til fiskerinæringa på øya har veid tungt. Et stort utbrudd kunne rammet en rekke store fiskeribedrifter hardt.

- Vi lager mat til hele verden herfra. Det er snakk om store verdier og hele livsgrunnlaget vårt, sier ordføreren.

Det er også lagt ned egne regler for mannskap på fiskebåter. Mannskap på båter som kommer utenfra skal være i karantene ombord i båten, de som bor på øya må ha karantene hjemme.

Påtroppende mannskap skal umiddelbart ombord i båten, og får karantene ombord i to uker. De får dermed verken gå på butikk eller kafé, framgår det spesifikt av forskriften.

Hun regner med at de strenge tiltakene varer til over påske.

- Da er mesteparten av fisken kommet på hjell og næringa kan slappe litt mer av, avslutter hun.