– Jeg er overbevist om at juksamaskinen revolusjonerte juksafisket for de profesjonelle fiskerne. Historien er i ferd med å gå i glemmeboka. Hundreårsdagen til min far er en fin måte å