Med ekkolodd og trål skal de undersøke bestanden i Nordsjøen, slik de gjør hver vår.

I fjor sommer kunne folk langs kysten observere at det kokte av tobis helt opp i fjæresteinene, et fenomen sist sett på 60-tallet.

– Jeg har sjeldent vært like spent før tokt, sier havforskar Espen Johnsen i HIs Facebook-innlegg.

- I god tilstand

Det er denne tobisen som klekte i 2019, Johnsen er spent på hvordan det har gått med. Den kan få mye å si for bestanden.

– Hovedbildet er at gytebestanden er i god tilstand med flere sterke årsklasser. 2016-årsklassen er trolig den sterkeste siden 1996. Også tobisene som klekte i 2019 ser lovende ut, siier forsker Espen Johnsen før toktet der han skal undersøke de nærmere.

Foreløbig er kvoterådet på tobis 70.000 tonn. I mai kommer forskerne med et oppdatert kvoteråd for hvor mye det er forsvarlig å fiske.